یافتن محصولها و سرویس ها

واحد پول:


FR-ECO-1
رم 512 مگابایت
سی پی یو
Intel® Xeon® : E3-1245v2 یا Intel® Xeon® : E3-1230v2
تک هسته
هارد 20 گیگ
پهنای باند نامحدود
پورت 10گیگابیت


15,000 IRT ماهانه + 2,500 IRT هزینه تنظیم
40,000 IRT سه ماهه + 2,500 IRT هزینه تنظیم
FR-ECO-2
رم 1024 مگابایت
سی پی یو
Intel® Xeon® : E5-1650v2
تک هسته
هارد 40 گیگ
پهنای باند نامحدود
پورت 10گیگابیت


21,000 IRT ماهانه + 2,500 IRT هزینه تنظیم
57,000 IRT سه ماهه + 2,500 IRT هزینه تنظیم
FR-ECO-3
رم 2048 مگابایت
سی پی یو
Intel® Xeon® : E5-1650v2
تک هسته
هارد 60 گیگ
پهنای باند نامحدود
پورت 10گیگابیت


27,000 IRT ماهانه + 2,500 IRT هزینه تنظیم
75,000 IRT سه ماهه + 2,500 IRT هزینه تنظیم
FR-ECO-4
رم 3072 مگابایت
سی پی یو
Intel® Xeon® : E5-1650v2
دو هسته
هارد 85 گیگ
پهنای باند نامحدود
پورت 10گیگابیت


34,500 IRT ماهانه + 2,500 IRT هزینه تنظیم
90,000 IRT سه ماهه + 2,500 IRT هزینه تنظیم
FR-ECO-5
رم 4096 مگابایت
سی پی یو
Intel® Xeon® : E5-1650v2
سه هسته
هارد 120 گیگ
پهنای باند نامحدود
پورت 10گیگابیت


42,000 IRT ماهانه + 2,500 IRT هزینه تنظیم
117,000 IRT سه ماهه + 2,500 IRT هزینه تنظیم
FR-ECO-6
رم 6188 مگابایت
سی پی یو
Intel® Xeon® : E5-1650v2
چهار هسته
هارد 200 گیگ
پهنای باند نامحدود
پورت 10گیگابیت


58,000 IRT ماهانه + 2,500 IRT هزینه تنظیم
163,000 IRT سه ماهه + 2,500 IRT هزینه تنظیم
FR-ECO-7
رم 8192 مگابایت
سی پی یو
Intel® Xeon® : E5-1650v2
شش هسته
هارد 200 گیگ
پهنای باند نامحدود
پورت 10گیگابیت


75,000 IRT ماهانه + 2,500 IRT هزینه تنظیم
210,000 IRT سه ماهه + 2,500 IRT هزینه تنظیم