جهت آگاهی از آخرین اخبار, بروزرسانیها, اطلاعات و تخفیفات سادهکوهاست, مارا در تلگرام دنبال کنید:
https://t.me/SadecoHost

یافتن محصولها و سرویس ها

واحد پول:


FR-ECO-1
رم 512 مگابایت
سی پی یو
Intel® Xeon® : E3-1245v2 یا Intel® Xeon® : E3-1230v2
تک هسته
هارد 20 گیگ
پهنای باند نامحدود
پورت 10گیگابیت


17,640IRT ماهانه + 2,912IRT هزینه تنظیم
46,984IRT سه ماهه + 2,912IRT هزینه تنظیم
FR-ECO-2
رم 1024 مگابایت
سی پی یو
Intel® Xeon® : E5-1650v2
تک هسته
هارد 40 گیگ
پهنای باند نامحدود
پورت 10گیگابیت


24,696IRT ماهانه + 2,912IRT هزینه تنظیم
66,976IRT سه ماهه + 2,912IRT هزینه تنظیم
FR-ECO-3
رم 2048 مگابایت
سی پی یو
Intel® Xeon® : E5-1650v2
تک هسته
هارد 60 گیگ
پهنای باند نامحدود
پورت 10گیگابیت


31,752IRT ماهانه + 2,912IRT هزینه تنظیم
88,144IRT سه ماهه + 2,912IRT هزینه تنظیم
FR-ECO-4
رم 3072 مگابایت
سی پی یو
Intel® Xeon® : E5-1650v2
دو هسته
هارد 85 گیگ
پهنای باند نامحدود
پورت 10گیگابیت


40,544IRT ماهانه + 2,912IRT هزینه تنظیم
105,784IRT سه ماهه + 2,912IRT هزینه تنظیم
FR-ECO-5
رم 4096 مگابایت
سی پی یو
Intel® Xeon® : E5-1650v2
سه هسته
هارد 120 گیگ
پهنای باند نامحدود
پورت 10گیگابیت


49,336IRT ماهانه + 2,912IRT هزینه تنظیم
137,480IRT سه ماهه + 2,912IRT هزینه تنظیم
FR-ECO-6
رم 6188 مگابایت
سی پی یو
Intel® Xeon® : E5-1650v2
چهار هسته
هارد 200 گیگ
پهنای باند نامحدود
پورت 10گیگابیت


68,152IRT ماهانه + 2,912IRT هزینه تنظیم
191,520IRT سه ماهه + 2,912IRT هزینه تنظیم
FR-ECO-7
رم 8192 مگابایت
سی پی یو
Intel® Xeon® : E5-1650v2
شش هسته
هارد 200 گیگ
پهنای باند نامحدود
پورت 10گیگابیت


88,144IRT ماهانه + 2,912IRT هزینه تنظیم
246,792IRT سه ماهه + 2,912IRT هزینه تنظیم