جهت آگاهی از آخرین اخبار, بروزرسانیها, اطلاعات و تخفیفات سادهکوهاست, مارا در تلگرام دنبال کنید:
https://t.me/SadecoHost

یافتن محصولها و سرویس ها

واحد پول:


پربازدید 1
فضا هاست 500 مگابایت
1 دامین مجانی
FTP / PARK DOMAIN / SUBDOMAIN / ADDON DOMAIN / WEBMAIL / MySQL / نامحدود

تحویل سریع هاست
سرعت لود بالا
کنترل پنل CPanel
نصب وردپرس تا 1 بار رایگان
€6.82 سالانه (دامنه رایگان)
پربازدید 2
فضا هاست 1000 مگابایت
1 دامین مجانی
FTP / PARK DOMAIN / SUBDOMAIN / ADDON DOMAIN / WEBMAIL / MySQL / نامحدود

تحویل سریع هاست
سرعت لود بالا
کنترل پنل CPanel
نصب وردپرس تا 1 بار رایگان
€9.97 سالانه (دامنه رایگان)
پربازدید 3
فضا هاست 2000 مگابایت
1 دامین مجانی
FTP / PARK DOMAIN / SUBDOMAIN / ADDON DOMAIN / WEBMAIL / MySQL / نامحدود

تحویل سریع هاست
سرعت لود بالا
کنترل پنل CPanel
نصب وردپرس تا 1 بار رایگان
€13.64 سالانه (دامنه رایگان)
پربازدید 4
فضا هاست 5 گیگابایت
1 دامین مجانی
FTP / PARK DOMAIN / SUBDOMAIN / ADDON DOMAIN / WEBMAIL / MySQL / نامحدود

تحویل سریع هاست
سرعت لود واقعا بالا
کنترل پنل CPanel
نصب وردپرس تا 1 بار رایگان
€20.98 سالانه (دامنه رایگان)