جهت آگاهی از آخرین اخبار, بروزرسانیها, اطلاعات و تخفیفات سادهکوهاست, مارا در تلگرام دنبال کنید:
https://t.me/SadecoHost

یافتن محصولها و سرویس ها

واحد پول:


FR-ECO-1
رم 512 مگابایت
سی پی یو
Intel® Xeon® : E3-1245v2 یا Intel® Xeon® : E3-1230v2
تک هسته
هارد 20 گیگ
پهنای باند نامحدود
پورت 10گیگابیت


€3.15 ماهانه + €0.52 هزینه تنظیم
€8.39 سه ماهه + €0.52 هزینه تنظیم
FR-ECO-2
رم 1024 مگابایت
سی پی یو
Intel® Xeon® : E5-1650v2
تک هسته
هارد 40 گیگ
پهنای باند نامحدود
پورت 10گیگابیت


€4.41 ماهانه + €0.52 هزینه تنظیم
€11.96 سه ماهه + €0.52 هزینه تنظیم
FR-ECO-3
رم 2048 مگابایت
سی پی یو
Intel® Xeon® : E5-1650v2
تک هسته
هارد 60 گیگ
پهنای باند نامحدود
پورت 10گیگابیت


€5.67 ماهانه + €0.52 هزینه تنظیم
€15.74 سه ماهه + €0.52 هزینه تنظیم
FR-ECO-4
رم 3072 مگابایت
سی پی یو
Intel® Xeon® : E5-1650v2
دو هسته
هارد 85 گیگ
پهنای باند نامحدود
پورت 10گیگابیت


€7.24 ماهانه + €0.52 هزینه تنظیم
€18.89 سه ماهه + €0.52 هزینه تنظیم
FR-ECO-5
رم 4096 مگابایت
سی پی یو
Intel® Xeon® : E5-1650v2
سه هسته
هارد 120 گیگ
پهنای باند نامحدود
پورت 10گیگابیت


€8.81 ماهانه + €0.52 هزینه تنظیم
€24.55 سه ماهه + €0.52 هزینه تنظیم
FR-ECO-6
رم 6188 مگابایت
سی پی یو
Intel® Xeon® : E5-1650v2
چهار هسته
هارد 200 گیگ
پهنای باند نامحدود
پورت 10گیگابیت


€12.17 ماهانه + €0.52 هزینه تنظیم
€34.20 سه ماهه + €0.52 هزینه تنظیم
FR-ECO-7
رم 8192 مگابایت
سی پی یو
Intel® Xeon® : E5-1650v2
شش هسته
هارد 200 گیگ
پهنای باند نامحدود
پورت 10گیگابیت


€15.74 ماهانه + €0.52 هزینه تنظیم
€44.07 سه ماهه + €0.52 هزینه تنظیم