یافتن کالاها و سرویسها

پلان FR-1
رم 512 مگابایت
سی پی یو
Intel® Xeon® : E3-1245v2 یا Intel® Xeon® : E3-1230v2
تک هسته
هارد 20 گیگ
پهنای باند نامحدود
پورت 10گیگابیت


15,000 IRT ماهانه + 2,500 IRT هزینه تنظیم
40,000 IRT سه ماهه + 2,500 IRT هزینه تنظیم
پلان FR-2
رم 1024 مگابایت
سی پی یو
Intel® Xeon® : E3-1245v2 یا Intel® Xeon® : E3-1230v2
تک هسته
هارد 40 گیگ
پهنای باند نامحدود
پورت 10گیگابیت


22,000 IRT ماهانه + 2,500 IRT هزینه تنظیم
59,000 IRT سه ماهه + 2,500 IRT هزینه تنظیم
پلان FR-3
رم 2048 مگابایت
سی پی یو
Intel® Xeon® : E3-1245v2 یا Intel® Xeon® : E3-1230v2
تک هسته
هارد 60 گیگ
پهنای باند نامحدود
پورت 10گیگابیت


28,000 IRT ماهانه + 2,500 IRT هزینه تنظیم
78,000 IRT سه ماهه + 2,500 IRT هزینه تنظیم
پلان FR-4
رم 3072 مگابایت
سی پی یو
Intel® Xeon® : E3-1245v2 یا Intel® Xeon® : E3-1230v2
دو هسته
هارد 85 گیگ
پهنای باند نامحدود
پورت 10گیگابیت


34,500 IRT ماهانه + 2,500 IRT هزینه تنظیم
90,000 IRT سه ماهه + 2,500 IRT هزینه تنظیم
پلان FR-5
رم 4096 مگابایت
سی پی یو
Intel® Xeon® : E3-1245v2 یا Intel® Xeon® : E3-1230v2
سه هسته
هارد 120 گیگ
پهنای باند نامحدود
پورت 10گیگابیت


44,000 IRT ماهانه + 2,500 IRT هزینه تنظیم
120,000 IRT سه ماهه + 2,500 IRT هزینه تنظیم
پلان FR-6
رم 6188 مگابایت
سی پی یو
Intel® Xeon® : E3-1245v2 یا Intel® Xeon® : E3-1230v2
چهار هسته
هارد 200 گیگ
پهنای باند نامحدود
پورت 10گیگابیت


57,000 IRT ماهانه + 2,500 IRT هزینه تنظیم
165,000 IRT سه ماهه + 2,500 IRT هزینه تنظیم