یافتن محصولها و سرویس ها

واحد پول:


DE-ECO-1
رم 1024 مگابایت
سی پی یو
Intel® Xeon® : E3-1271v3
تک هسته
هارد 80 گیگ پرسرعت
پهنای باند نامحدود مصرف منصفانه
پورت 1گیگابیت پرمیوم
21,900 IRT ماهانه
54,900 IRT سه ماهه
DE-ECO-2
رم 2048 مگابایت
سی پی یو
Intel® Xeon® : E3-1271v3
دو هسته
هارد 120 گیگ پرسرعت
پهنای باند نامحدود مصرف منصفانه
پورت 1گیگابیت پرمیوم
27,900 IRT ماهانه
74,900 IRT سه ماهه
DE-ECO-3
رم 3072 مگابایت
سی پی یو
Intel® Xeon® : E3-1271v3
سه هسته
هارد 150 گیگ پرسرعت
پهنای باند نامحدود مصرف منصفانه
پورت 1گیگابیت پرمیوم
34,900 IRT ماهانه
94,900 IRT سه ماهه
DE-ECO-4
رم 4096 مگابایت
سی پی یو
Intel® Xeon® : E3-1271v3
جهار هسته
هارد 200 گیگ پرسرعت
پهنای باند نامحدود مصرف منصفانه
پورت 1گیگابیت پرمیوم
42,900 IRT ماهانه
114,900 IRT سه ماهه
DE-ECO-5
رم 6188 مگابایت
سی پی یو
Intel® Xeon® : E3-1271v3
چهار هسته
هارد 250 گیگ پرسرعت
پهنای باند نامحدود مصرف منصفانه
پورت 1گیگابیت پرمیوم
59,900 IRT ماهانه
165,000 IRT سه ماهه
DE-ECO-6
رم 8192 مگابایت
سی پی یو
Intel® Xeon® : E3-1271v3
شش هسته
هارد 300 گیگ پرسرعت
پهنای باند نامحدود مصرف منصفانه
پورت 1گیگابیت پرمیوم
79,900 IRT ماهانه
224,000 IRT سه ماهه