جهت آگاهی از آخرین اخبار, بروزرسانیها, اطلاعات و تخفیفات سادهکوهاست, مارا در تلگرام دنبال کنید:
https://t.me/SadecoHost

یافتن محصولها و سرویس ها

واحد پول:


پلن 1 - 4گیگ فضا
فضای اس اس دی: 4 گیگابایت
قابلیت آورسل: فعال
تمامی امکانات از جمله ایجاد اکانت: نامحدود (مصرف منصفانه)
وبسرور لایت اسپید
کنترل پنل سی پنل
آنتی شلر eXploit
بکآپ گیری روزانه, هفتگی, ماهانه برروی سرور جداگانه
35,760IRT ماهانه
پلن 2 - 10 گیگ فضا
فضای اس اس دی: 10 گیگابایت
قابلیت آورسل: فعال
تمامی امکانات از جمله ایجاد اکانت: نامحدود (مصرف منصفانه)
وبسرور لایت اسپید
کنترل پنل سی پنل
آنتی شلر eXploit
بکآپ گیری روزانه, هفتگی, ماهانه برروی سرور جداگانه
62,640IRT ماهانه
پلن 3 - 20 گیگ فضا
فضای اس اس دی: 20 گیگابایت
قابلیت آورسل: فعال
تمامی امکانات از جمله ایجاد اکانت: نامحدود (مصرف منصفانه)
وبسرور لایت اسپید
کنترل پنل سی پنل
آنتی شلر eXploit
بکآپ گیری روزانه, هفتگی, ماهانه برروی سرور جداگانه
89,280IRT ماهانه
پلن 4 - 30 گیگ فضا
فضای اس اس دی: 30 گیگابایت
قابلیت آورسل: فعال
تمامی امکانات از جمله ایجاد اکانت: نامحدود (مصرف منصفانه)
وبسرور لایت اسپید
کنترل پنل سی پنل
آنتی شلر eXploit
بکآپ گیری روزانه, هفتگی, ماهانه برروی سرور جداگانه
133,920IRT ماهانه