جهت آگاهی از آخرین اخبار, بروزرسانیها, اطلاعات و تخفیفات سادهکوهاست, مارا در تلگرام دنبال کنید:
https://t.me/SadecoHost

یافتن محصولها و سرویس ها

واحد پول:


DE-PRO-1
رم اختصاصی: 2048مگابایت
سی پی یو: 1 کور
مدل سی پی یو: Intel Core i7-7700
هارد SSD: 35 گیگابایت
پهنای باند: نامحدود مصرف منصفانه
پورت: 1گیگابیت پرمیوم
آیپی: 1 عدد
71,760IRT ماهانه
191,280IRT سه ماهه
DE-PRO-2
رم اختصاصی: 3072مگابایت
سی پی یو: 3 کور
مدل سی پی یو: Intel Core i7-7700
هارد SSD: 45 گیگابایت
پهنای باند: نامحدود مصرفمنصفانه
پورت: 1گیگابیت پرمیوم
آیپی: 1 عدد
86,640IRT ماهانه
245,040IRT سه ماهه
DE-PRO-3
رم اختصاصی: 4096مگابایت
سی پی یو: 3 کور
مدل سی پی یو: Intel Core i7-7700
هارد اس اس دی: 50گیگابایت
پهنای باند: نامحدود مصرفمنصفانه
پورت: 1گیگابیت پرمیوم
آیپی: 1 عدد
101,640IRT ماهانه
280,920IRT سه ماهه
DE-PRO-4
رم اختصاصی: 6144مگابایت
سی پی یو: 4 کور
مدل سی پی یو: Intel Core i7-7700
هارد اس اس دی: 60گیگابایت
پهنای باند: نامحدود مصرف منصفانه
پورت: 1گیگابیت پرمیوم
آیپی: 1 عدد
131,520IRT ماهانه
358,560IRT سه ماهه
DE-PRO-5
رم اختصاصی: 8192مگابایت
سی پی یو: 6 کور
مدل سی پی یو: Intel Core i7-7700
هارد اس اس دی: 80گیگابایت
پهنای باند: نامحدود مصرف منصفانه
پورت: 1گیگابیت پرمیوم
آیپی: 1 عدد
179,280IRT ماهانه
490,080IRT سه ماهه
DE-PRO-6
رم اختصاصی: 10240مگابایت
سی پی یو: 6 کور
مدل سی پی یو: Intel Core i7-7700
هارد اس اس دی: 95گیگابایت
پهنای باند: نامحدود مصرف منصفانه
پورت: 1گیگابیت پرمیوم
آیپی: 1 عدد
221,160IRT ماهانه
621,480IRT سه ماهه